Algemene voorwaarden van Speltherapie De Wenskaart

 

 1. Als geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS, nieuw lidnummer i.v.m. toetreding tot de overkoepelende organisatie FVB, is 108960)) houd ik mij aan de door de vereniging opgestelde beroepscode en klachtenprocedure. Informatie over de Vereniging, de beroepscode en de klachtenprocedure kunt u vinden op www.speltherapie.net
 2. De privacyverklaring zoals die wettelijk gezien vereist is, is te vinden op de website www.speltherapiedewenskaart.nl
 3. Als u niet geheel tevreden bent dan ga ik ervan uit dat u dat zeker bij mij meldt. Ik zal er dan naar streven om te komen tot een zo passend mogelijke oplossing. Na een aantal overleggen kunt u op de website www.speltherapiedewenskaart.nl zien wat eventueel vervolgstappen kunnen zijn, zoals een onafhankelijke klachtenfunctionaris waarvoor ik verzekerd ben.
 4. Ik heb geheimhoudingsplicht conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het dossier van uw kind en de informatie die u mij geeft, behandel ik vertrouwelijk, in overeenstemming met deze wet. Dit dossier wordt in navolging van de wet 20 jaar bewaard. Die tijd gaat in nadat uw kind 18 jaar is geworden.
 5. De spelsessies vormen samen een proces. Dit proces zal ik regelmatig met ouders/verzorgers bespreken.
 6. Vaak spelen verschillende factoren een rol bij de aanmeldingsproblematiek, die niet meteen aan het begin van de therapie zichtbaar zijn. Daarom is het precieze aantal sessies dat nodig is niet vooraf aan te geven. Het aantal sessies zal in overleg tussen speltherapeut en ouders/verzorgers besproken en overeengekomen worden.
 7. Soms is er sprake van echtscheiding van de ouders. Wanneer beide ouders het ouderlijke gezag uitoefenen, moeten beide ouders de behandelovereenkomst ondertekenen. Beiden hebben recht op informatie.
 8. De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen u als ouder/verzorger en Speltherapie De Wenskaart.
 9. Indien u via de verzekering vergoed krijgt, geldt het onderstaande:
  1. Het tarief wordt vastgelegd in de behandelovereenkomst.
  2. U ontvangt maandelijks een factuur.
  3. Ook wanneer u facturen direct indient bij uw verzekeraar, blijft de betalingsverplichting (binnen 30 dagen) uw verantwoordelijkheid.
  4. Bij een herinnering worden administratiekosten (€10) in rekening gebracht. Het is van belang dat u tijdig betaalt. Na twee herinneringen wordt het incassobureau ingeschakeld. De incassokosten komen voor rekening van u als ouder/verzorge.r
 10. Indien u een beschikking via de gemeente krijgt, via STIP, dan wordt de vergoeding van de spelsessies, oudergesprekken e.d. via de gemeente afgehandeld. Deze declaraties gaan rechtstreeks naar de gemeente. Artikel 8 en 9 zijn dan niet van toepassing.
 11. U kunt tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Bij ziekte van uw kind kan dit voor 08:30 uur op de dag van de afspraak gemeld worden. Bij afspraken die te laat worden afgezegd, wordt de spelsessie in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het oudergesprek indien de ouder/verzorger ziek is.
 12. Spelsessies die op grond van artikel 11 niet hebben plaats gevonden, maar wel in rekening worden gebracht, kunnen niet bij de verzekering gedeclareerd worden.
 13. Het kan zijn dat u tussen de oudergesprekken door wat wilt vragen of dat u ergens mee zit. Dat kan per e-mail, en per telefoon. Als de contacten minder dan een half uur tijd vragen (inclusief uitwerktijd), dan wordt deze tijd niet in rekening gebracht.
 14. U blijft als ouders/verzorgers altijd zelf verantwoordelijk voor de besluiten die u neemt. Ook ten aanzien van de adviezen vanuit de speltherapiepraktijk. Doordat u lijfelijk in de situatie erbij bent, kunt u alleen inschatten wat voor dat moment een geschikt advies of geschikte handeling is.
 15. Ik doe mijn uiterste best om de begeleiding van het kind zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden (mijn inspanningsverplichting).
 16. Schade of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek aan Speltherapie De Wenskaart worden niet door de praktijk vergoed.
 17. Bij spelen hoort vies mogen worden. Onder normaal speelgedrag valt het spelen met bijvoorbeeld zand, verf, water, klei, scheerschuim en stiften. Wilt u er bij de kledingkeuze van het kind rekening mee houden, zodat het onbelemmerd kan deelnemen aan spel. Eventuele schade bij normaal speelgedrag wordt niet door de praktijk vergoed.