Het is het beste om met mij contact op te nemen om te vragen of er plek is, of dat uw kind op de wachtlijst komt te staan.

Meer informatie/aanmelden:

Intake/oudergesprek €74 per uur
Spelsessie €74 per keer
Schoolobservatie en nabespreking met leerkracht: €74 per uur

Als u behoefte heeft aan vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekering verwijs ik u naar de Zorgwijzer.nl en/of de site van uw zorgverzekering.

Informatie t.b.v. de verzekering:

Registertherapeut © BCZ.

Op de site van de NVVS kunt u meer informatie vinden, zoals ook een filmpje over een speltherapie.

Voor mijn functie als speltherapeut geldt een inspanningsverplichting. Dit betekent dat u er op kan vertrouwen dat ik mijn uiterste best doe om uw kind te helpen bij het weer op gang brengen van de emotionele en sociale ontwikkeling.

Verplichte meldcode

De meldcode wordt gebruikt als er mogelijk zorgelijke signalen zijn in het spel/verhaal van het kind. De wettelijk verplichte meldcode is bedoeld voor kind/gezin/invloed van een buitenstaander.

De meldcode is bedoeld om een spiraal te doorbreken en gepaste hulp te bieden. Meldcode website

Speltherapie De Wenskaart

Annemarie van den Berg

Lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Deze vereniging is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). 

Tevens ben ik Registertherapeut © BCZ.

Geregistreerd speltherapeut
Kamer van Koophandel: 64393593

 

Klachtenregeling
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

Praktijkadres:
Beatrixweg 30
8181 LE Heerde

Postadres:
Rademakershoeve 29
8052 BE Hattem

06 15 39 69 58

contact@speltherapiedewenskaart.nl
www.speltherapiedewenskaart.nl

Beeldmerk