Het is het beste om met mij contact op te nemen om te vragen of er plek is, of dat uw kind op de wachtlijst komt te staan.

Speltherapie praktijk De Wenskaart,
te Heerde

Speltherapiepraktijk De Wenskaart is ontstaan, omdat het vak van speltherapeut mij bijzonder aanspreekt. Door middel van spel kan ik het (levens)verhaal van het kind leren begrijpen. Om daarna met (pleeg)ouders te kijken wat helpend kan zijn in hun leven. Op deze site kunt u via de tabbladen algemene informatie vinden over speltherapie. En specifieker over Speltherapie De Wenskaart.

Kinderen worden niet alleen groter vanaf de babytijd, ze gaan ook een heel aantal fases door. Van afstand lijkt het bij sommige kinderen vlekkeloos te verlopen. De meeste ouders staan wel eens voor dilemma’s die niet zomaar op te lossen zijn. Dat kan lastige gevoelens oproepen en u bent echt niet de enige. Soms is het fijn als een onafhankelijke derde persoon mee denkt. U hebt de voorbeelden van waar het lekker en minder lekker loopt. En ook een verzameling aan informatie van wat u al geprobeerd hebt. Zonder te (ver)oordelen kunnen we samen komen tot nieuwe inzichten. Daarom kan een (tijdelijke) samenwerking met een speltherapeut prettig zijn voor u en uw kind.

Foto Annemarie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Het doel is om de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind weer in balans te krijgen.

Wanneer past speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen. Om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. 

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen op emotioneel gebied. Dit leidt tot zelfkennis. Spel is de taal van het kind. Het kind speelt onder begeleiding over wat het bezig houdt.

De speltherapeut gebruikt allerlei interventies (doelgerichte therapeutische toevoegingen) in het spel om het kind te helpen zijn of haar wereld “weer op orde te krijgen”. 

Wanneer gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Een belangrijke voorwaarde om speltherapie in te kunnen zetten, is dat de problematische situatie afgelopen is.

Bij speltherapie in het algemeen kan er aan de volgende problemen gedacht worden:

Emotionele problemen
 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet.
 • Te weinig zelfvertrouwen
 • Een negatief zelfbeeld
 • Faalangst
 • Explosief gedrag
 • Overbelasting (vol hoofd)
 • Perfectionisme
Sociale problemen
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (terugkerende moeite met samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag)
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (afstemmen van gedrag op de (door de volwassene) gewenste situatie)
Traumatische ervaringen
 • Ziekenhuisopname(s).
 • Verlies van belangrijke personen.
 • Verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling.
 • Mishandeling of daar getuige van zijn geweest.
 • Fysieke, affectieve of geestelijke verwaarlozing in het verleden.
 • Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf. Of van gezinsleden.
 • Vervelende ervaringen, zoals bijvoorbeeld pesten, grensoverschrijdend gedrag van anderen.
 • Soms zijn alleen signalen te zien dat het kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Zoals bijvoorbeeld nachtmerries, niet kunnen slapen, buikpijn, hoofdpijn, bedplassen (zonder lichamelijke oorzaak).