Beeldmerk

DE WENSKAART

De naam van de speltherapiepraktijk is ‘De Wenskaart’. Je ziet op de wenskaart een dorp op een grote stevige rots. Over de rots ligt zand. De rots ligt bijna helemaal in de zee. Je kunt er lopend heen over het zand. Van het zand kun je vormen maken als je wilt. Er is wel een beetje water voor nodig. Anders glipt het zand tussen je vingers door.

Het dorp heeft allerlei verschillende huizen. Soms met de deur open, soms met een hek ervoor. Als je hier een poosje bent, dan kan je kijken welke plek bij je past. Aan de linkerkant zijn palmbomen te zien in een tuin. Daarnaast is een kerk. De deur is open. Hoe en waar je in gelooft, kan voor iedereen anders zijn. Er is ruimte voor.

Een vuurtoren staat hoog op de rots. Je kunt kiezen of je het licht in die vuurtoren aan wilt doen. Op het hoogste punt van de rots is een kasteel. Op sommige plekken zijn kantelen (die blokjes op de muur) waar je je achter kunt verschuilen. Op andere plekken zijn geen kantelen. Boven op het kasteel kun je staan. Op de stevige kasteelmuren.

Ik wens dat je je plek vindt en dat je op jezelf vertrouwt. Jij weet en voelt wat het beste bij je past om te doen. Achter het kasteel is een lange stenen trap over de rotsen naar beneden. Daar kun je ook naar de zee, net als bij het strand.

Naar een zee van nieuwe mogelijkheden.

In de spelkamer

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen.

De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.
Voor kinderen is de spelkamer een plek van wisselende gevoelens. Soms kunnen of willen ze daar (nog) niet over praten. “Fijn dat je er weer bent” horen van degene die het kind ophaalt, is helpend voor hem of haar.

Kennismaken met Annemarie

Na het VWO heb ik gekozen voor de opleiding orthopedagogiek op WO-niveau. Deze opleiding heb ik afgerond. Ik merkte dat ik naast behandelplannen maken, nog meer voldoening haalde uit het directe contact met kinderen en ouders. Ik werkte met dove en slechthorende kinderen en andere jongeren, bij wie de sociale en emotionele ontwikkeling soms in de knel kwam of dreigde te komen. Op mijn volgende werkplek, het Medisch Kleuter Dagverblijf (0 tot 7 jaar), had ik contact met kinderen en hun ouders. Daar bleek het uitbeelden met voorwerpen en spel een belangrijk middel om emoties en sociale situaties uit te leggen aan kinderen met uiteenlopende mogelijkheden en beperkingen.

Ik genoot het meest van het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen via spel, in samenwerking met het gezin.

Op het MKD heb ik ook kennis gemaakt met het vak speltherapie. Ik was geboeid doordat juist het kind en zijn of haar spel het uitgangspunt zou worden voor ontwikkeling. Uiteindelijk heb ik de keuze voor de christelijke speltherapeutische opleiding in Ede (CHE) gemaakt. Om zo op therapeutische wijze de kinderen die door ouders aan mij worden toevertrouwd te kunnen begeleiden. Ik vind het bijzonder om naast ouders samen te kijken wat hun ervaringen zijn en samen te werken aan de doelen van de behandeling. Door onze gezamenlijke inspanning hopen we te bereiken dat een kind dat beter in zijn of haar vel komt te zitten.

Foto Annemarie

De opbouw van de therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van de moeilijkheden die uw kind ervaren heeft, en van de ontwikkeling van het kind tijdens de periode van speltherapie. Dat is thuis, op school en in de therapie. Vaak spelen verschillende factoren een rol, die niet meteen aan het begin van de therapie zichtbaar zijn. Daarom is het vaak moeilijk om meteen precies af te spreken hoeveel sessies er nodig zijn. Dit bepalen van de sessies gaat uiteraard in overleg.

Elke speltherapeut heeft een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat ik mijn uiterste best doe om zo zorgvuldig mogelijk de begeleiding van uw kind te laten plaats vinden.

Eindgesprek: De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan, of als er andere hulp nodig mocht zijn.In overleg met ouders kan de speltherapeut tijdens het proces van speltherapie contact opnemen met derden, zoals bijvoorbeeld de leerkracht van school.

 

Intake: In samenwerking met ouders/verzorgers wordt vooraf gekeken hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen.

Observatieperiode: van 3 sessies.

1e Oudergesprek: om te kijken of een behandelplan gewenst is. Er wordt besproken aan welke doelen er gewerkt wordt. Ik maak een inschatting van de lengte van de therapie, op basis van wat mij/ons bekend is op dat moment.

Daarna volgen ongeveer 5 spelsessies.

2e Oudergesprek: gekeken wordt hoe de ontwikkeling nu is (thuis/school/spelkamer).

Er volgen ongeveer 7 of 8 sessies voor het volgende oudergesprek. Soms is het handiger om eerder af te spreken. Soms ook is de tijd tussen de oudergesprekken langer, omdat de behandeling volgens de verwachte lijn verloopt.