Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speltherapie De Wenskaart verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Speltherapie De Wenskaart verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat indien wenselijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Dit gaat om de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind, maar ook informatie die u over u zelf geeft als ouders/pleegouders in de intake. Deze informatie is dan van belang voor de therapie. Verduidelijking door ouders/pleegouders maakt dat de therapie specifieker kan zijn. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van uw handtekening(en) op de behandelovereenkomst. Zodra de therapie is afgelopen, worden deze gegevens zolang als wettelijk verplicht is bewaard. Dit gebeurt zodanig dat uw privacy zo optimaal mogelijk gewaarborgd is.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Speltherapie De Wenskaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het inplannen van huisbezoek.
 • Voor het rekening houden met verschillen van generaties, bijvoorbeeld wat de gangbare waarden en normen in die tijd waren.
  Indien van toepassing:
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Speltherapie De Wenskaart zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar voor de gegevens uit de behandelingsovereenkomst. Dit is wettelijk verplicht.

 

Delen met anderen

Speltherapie De Wenskaart deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speltherapie De Wenskaart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Speltherapie De Wenskaart, contact@speltherapiedewenskaart.nl. Speltherapie De Wenskaart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Deze privacyregeling is ouders/ouder/pleegouder bekend, via een verwijzing in de behandelovereenkomst, en via de website en de algemene voorwaarden.

 

Beveiliging

Speltherapie De Wenskaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@speltherapiedewenskaart.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Speltherapie De Wenskaart kunt u de praktijk als volgt bereiken:
Postadres: Rademakershoeve 29
8052BE Hattem

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
64393593

Telefoonnummer van de praktijk voor speltherapie:
06-15396958

E-mailadres:
Contact@speltherapiedewenskaart.nl